เคยอ่านเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน แต่ก็ลืมๆไปเพราะดูเหมือนรถเราจะใช้ไม่ได้ เมื่อเช้ามาเห็นในหนังสือพิมพ์อีกที เลยไปหาข้อมูลมาแจกจ่ายซักครั้ง

จากเว็บของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ไขข้อข้องใจเรื่องน้ำมันแก๊สโซฮอล์หรือ E10

* น้ำมันแก๊สโซฮอล์คืออะไร
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ คือ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ที่ใช้สำหรับทดแทนน้ำมันเบนซิน (น้ำมันแก๊สโซลีน) ที่มีส่วนผสมระหว่างเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์ มีความบริสุทธิ์ 99.5% ผสมกับน้ำมันเบนซิน ในอัตราส่วน น้ำมัน 9 ส่วน เอทานอล 1 ส่วน ได้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน 95 ธรรมดาได้ โดยเติมได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม และสามารถเติมสลับหรือผสมกับเบนซิน โดยไม่ต้องรอให้น้ำมันหมดถัง

* น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 แตกต่างจากน้ำมันเบนซิน 95 อย่างไร
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ผลิตจากน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ผสมกับเอทานอลซึ่งเป็นตัวเพิ่มค่าออกเทน ทำให้ได้แก๊สโซฮอล์ที่มีออกเทนเท่ากับน้ำมันเบนซิน 95 ที่ใช้สาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) เป็นสารเพิ่มค่าออกเทน สาร MTBE มีข้อเสียคือ ทำให้เกิดการปนเปื้อนกับน้ำใต้ดินและน้ำดื่ม หลายๆ ประเทศจึงมีนโยบายเลิกใช้สาร MTBE นอกจากนี้แก๊สโซฮอล์ ยังมีการเผาไหม้สมบูรณ์กว่าน้ำมันเบนซิน เนื่องจากมีส่วนผสมของเอทานอล ซึ่งมีโมเลกุลของออกซิเจนในเนื้อน้ำมันมาก ส่งผลให้เกิดมลพิษน้อยกว่า น้ำมันเบนซิน และพบว่าทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีขึ้น หรือเท่ากับการใช้น้ำมันเบนซินปกติ


o ความแตกต่างระหว่างน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ทั่วไป กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์95

น้ำมันเบนซินออกเทน 95 ทั่วไป = น้ำมันเบนซิน + สาร MTBE
(สาร MTBE นำเข้าจากต่างประเทศ)

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 = น้ำมันเบนซิน+เอทานอล
(เอทานอลผลิตจากพืชเกษตร เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด)

น้ำมันแก๊สโซฮอล์มีข้อดีอย่างไร

ผลดีต่อเครื่องยนต์

o ไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะเครื่องยนต์และอัตราการเร่งไม่แตกต่างจากน้ำมันเบนซิน 95
o สามารถเติมผสมกับน้ำมันที่เหลืออยู่ในถังได้เลยโดยไม่ต้องรอให้น้ำมันที่มีอยู่ใน ถังหมด
o ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับแต่งเครื่องยนต์

ผลดีต่อประเทศ

o ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ลดการขาดดุลทางการค้า
o ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าสาร MTBE ถึงปีละ 3,000 ล้านบาท
o ใช้ประโยชน์จากพืชผลทางการเกษตรสูงสุดและยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร สร้างรายได้ให้เกษตรกร
o เครื่องยนต์มีการเผาไหม้ที่ดีขึ้น ทำให้ช่วยลดมลพิษทางอากาศ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยสามารถลดปริมาณไฮโดรคาร์บอนและคาร์บอนมอนนอกไซด์ลง 20 - 25 % ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน
o ทำให้เกิดการลงทุนที่หลากหลายทั้งด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
o เป็นพลังงานหมุนเวียนจึงถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก ซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ผลดีต่อคุณ

o ได้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ในราคาที่ประหยัดลง 1.50 บาทต่อลิตร
o ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้สะอาด สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
o ได้มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อนร่วมชาติให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น ได้ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งส่งผลถึงชีวิตตนเอง ลูกหลาน และเพื่อนร่วมชาติ

* ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ถูกหรือแพงกว่าน้ำมันเบนซิน
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 มีราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซิน 95 ลิตรละ 1.50 บาท

* น้ำมันแก๊สโซฮอล์สามารถใช้กับเครื่องยนต์ประเภทใดบ้าง
น้ำมันแก๊สโซฮอล์สามารถใช้ได้กับรถยนต์เบนซินที่มีระบบเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด ไม่แนะนำให้ใช้กับรถยนต์รุ่นเก่า ที่มีระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่จากผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์ที่มีระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ก็ยังไม่พบปัญหาแต่อย่างไร

รายชื่อรถยนต์/จักรยานยนต์และรุ่งที่สามารถใช้น้ำมันโซฮอล์ได้คะ
หรือ List รายการแบบ PDF

รายชื่อปั๊มน้ำมันที่มีบริการก๊าซโซฮอล์ในเครือปตท.
รายชื่อปั๊มในเครือบางจากซึ่งได้พัฒนาก๊าซโซฮอล์91ด้วย


ความเป็นมาของการวิจัยก๊าซโซฮอล์และดีโซฮอล์โดยโครงการพระราชดำริ
"
งานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2528 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชกระแสให้ศึกษาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย เพราะในอนาคตอาจเกิดเหตุการณ์น้ำมันขาดแคลนหรืออ้อยราคาตกต่ำ แนวทางการแก้ปัญหานี้ โดยนำอ้อยมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนและเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกอ้อยมากขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานเงินทุนวิจัยเพื่อใช้ในการดำเนินงานสร้างโรงกลั่นเชื้อเพลิงทำแก๊สโซฮอล์ และสร้างห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ ส่วนหอกลั่นแอลกอฮอล์ สร้างโดยภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังทดลองอัตราส่วนต่างๆ ของการผสมน้ำมันเบนซินธรรมดากับแอลกอฮอล์ให้เป็นเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ ห้องปฏิบัติการแก๊สโซฮอล์

พ.ศ.2529 เริ่มทดลองผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย แต่ต้นทุนการผลิตยังสูงมาก
วิธีการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อยในระยะแรกของโครงการส่วนพระองค์ฯ โดยนำอ้อยมาหีบ ปรับความหวานของอ้อยให้ได้ 18-20 องศา Brix pH 4.8 และเติมอาหารเสริม นำน้ำอ้อยนี้ไปพาสเจอร์ไรส์ แล้วนำไปหมักด้วยยีสต์ โดยใส่ยีสต์เริ่มต้น 10-12% ของปริมาณน้ำอ้อย และให้อากาศในถังหมักเป็นเวลา 4 ชั่วโมง แล้วจึงปิดอากาศ และหมักต่อไป 48 ชั่วโมง เมื่อได้น้ำหมักที่มีแอลกอฮอล์ 10% แล้วนำไปกลั่นที่หอกลั่นลำดับส่วน

พ.ศ.2533 ฝ่ายเทคนิคบริษัทสุราทิพย์ช่วยปรับปรุงหอกลั่นแอลกอฮอล์สามารถกลั่นได้ 95% ในอัตราส่วน 5 ลิตร/ชั่วโมง วัสดุที่ใช้หมัก คือ กากน้ำตาล ซึ่งบริษัทสุราทิพย์น้อมเกล้าฯ ถวาย

ในปี พ.ศ.2537 โครงการส่วนพระองค์ร่วมกับบริษัทสุราทิพย์ จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 50 ปี โดยขยายกำลังผลิตแอลกอฮอล์ ได้วันละ 200 ลิตร เพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วน 1:4 เป็นแก๊สโซฮอล์ใช้เติมให้รถยนต์ทุกคันของโครงการฯ ที่ใช้เบนซิน

ในปี พ.ศ.2539 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมมือกันปรับปรุงแอลกอฮอล์จาก 95% เป็น 99% และใช้ 99% แอลกอฮอล์ดังกล่าวผสมกับเบนซินธรรมดา ในอัตราส่วน 1:9 รวมทั้งเติมสารป้องกันการกัดกร่อนลงไปด้วย ทำให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ได้อย่างดี

ในปี พ.ศ.2540 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และโครงการส่วนพระองค์ฯ ร่วมกันดำเนินการทดลองโครงการดีโซฮอล์ คือ การนำน้ำมันดีเซลผสมกับเอทิลแอลกอฮอล์ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล
จากการที่ต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์ สำหรับโรงงานขนาดเล็กมีราคาสูง การที่จะนำไปผสมเป็นแก๊สโซฮอล์เพื่อเป็นเชื้อเพลิง จึงไม่คุ้มทุนในขณะนี้ จึงมีโครงการนำแอลกอฮอล์ 95% ส่วนหนึ่ง มาผลิตเป็นแอลกอฮอล์แข็ง เพื่อจำหน่ายเป็นเงินหมุนเวียน เพื่อพัฒนาโครงการต่อไป
แอลกอฮอล์แข็งใช้ประโยชน์ในการอุ่นอาหารให้ร้อน นิยมใช้ตามภัตตาคารหรือในโรงแรมต่างๆ โดยให้ค่าความร้อนประมาณ 4,900 แคลอรี/กรัม ในการใช้หากใช้แล้วใช้ไม่หมดสามารถปิดฝาให้สนิท เพื่อเก็บไว้ใช้ได้อีก ระยะเวลาการเก็บสามารถเก็บไว้ได้นานถ้าปิดฝาให้แน่นสนิท


ส่วนก๊าซโซฮอล์นั้น ปัจจุบัน รถเครื่องยนต์เบนซินของโครงการส่วนพระองค์ ได้เติมแก๊สโซฮอล์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รวมทั้ง ปตท. เริ่มเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการให้กับประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2544 ณ สถานีบริการ ปตท. บริเวณที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ ปตท.

"

ที่มา : โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดากับจุลินทรีย์
เว็บของ ปตท.


ค่าน้ำมันก๊าซโซฮอล์95จะถูกกว่า เบนซิน95 1.50บาทต่อลิตร
ส่วนก็าซโซฮอล์91 จะถูกกว่า เบนซิน91 1 บาทต่อลิตร
น้ำมันถังนึงตกประมาณ 30 ลิตรขึ้นกับรุ่นของรถยนต์ ก็จะประหยัดได้ราว 30-45 บาทต่อครั้ง เก็บไว้เป็นค่าข้าวหรือการตูนได้เล่มนึงเลยละ :D

เราเองก็ไม่ได้ลองใช้ แถวนี้หาปตท.ไม่มี ยังไงใครเคยใช้และให้ข้อมูลที่มีเหตุผลรับรองได้มาลองบอกๆกันมั้งนะ


edit @ 2005/07/29 20:58:17
edit @ 2005/08/15 17:35:51

Comment

Comment:

Tweet

ทำไมช่างทั่วไปถึงบอกว่า หากใช้แกโซฮอลกับเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ระบุให้ใช้กับเครื่องยนต์นั้น ๆ หรือรถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ (เก่า) อาจทำให้ท่อยางทางเดินน้ำมันต่าง ๆแตกหรือชำรุดได้ จริงหรือไม่

#24 By ทรงวุฒิ (125.24.61.6) on 2012-01-01 16:01

เติมแก๊สโซฮอล95อยู่แต่อยากเปลี่ยเป็นเติม91ได้มั้ยคับแล้วจะมีผลกระทบอย่างรัยบ้าง

ขอบคุณครับ

#23 By pon (58.181.192.54) on 2010-10-06 13:29

หลังๆ เติม แก๊สโซฮอล์มาตลอด ไปชอบโฆษณาแก๊สโซฮอล์ของ ปตท. อ่ะแหละ เลยกล้าใช้

#22 By นก (110.168.11.3) on 2010-08-31 14:03

ใช้น้ำมันของปตท. นะ มั่นใจคุณภาพของเค้าอ่ะ

#21 By hop (124.121.53.73) on 2010-08-31 13:25

ขอบคุณข้อมูลดีๆ
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะ

#20 By รตี (110.168.16.151) on 2010-08-30 21:14

ใช้ แก๊สโซฮอล์ 95 ของ ปตท.จ้า ประหยัดที่สุดเรย

#19 By ปุกปัน (124.121.10.215) on 2010-08-23 15:05

^
ขึ้นกับรุ่นของรถ ว่ารองรับรึเปล่านะ
แต่ก็อย่างที่เห็นออกเทนมันต่างกัน ระหว่าง 95 กับ 91 ดังนั้นแรงส่งตอนเร่งเครื่องจะต่างกันนิดหน่อยเหมือนกัน
ปล. ปัจจุนเราใช้ E20

#18 By Ellebazi on 2010-08-22 00:53

ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์95 แท่น เบนซิน91ได้หรือเปล่าคับ

#17 By 123 (119.31.121.90) on 2010-08-21 20:12

ถ้าจะปรับราคาให้ใกล้ ๆกับ ดีเซลก็น่าจะดี งัย ก็ใช้ผลผลิตจากธรรมชาติอยู่แล้วออกรถ ออกได้แต่เงินเติมน้ำมันนี่ ก็อยากเซพ ๆ หน่อย

#15 By ner (118.174.13.178) on 2010-03-09 09:07

ดีจังที่มีพลังงานทดแทน
โลกของเราจะได้ม่ายHOT
question double wink big smile

#14 By AOM (112.142.87.129) on 2010-01-10 14:54

อย่าบอกแต่ข้อดีชิ

#12 By นก (61.19.202.226) on 2008-09-18 13:18

ประหยัดค่าน้ำมัน ทางเดียวกัน ไปด้วยกันดีกว่า

ลองคาร์พูล สิคะ

http://www.friendsincar.com

#11 By Donut (124.120.146.213) on 2008-08-21 00:34

น่าจะบอกข้อเสียด้วยนะ มีแต่ข้อดีอย่างเีดยว

#10 By rico on 2008-07-09 14:01

ใช้กับเครื่องสูบน้ำได้หรือไม่

#9 By จักรพันธ์ (117.47.50.228) on 2008-06-11 10:07

ไม่เห็นบอกเลยว่าe5 e10มันผลิตมาจากอะไร
embarrassed

#8 By ตั๊ก (203.158.239.239) on 2007-11-28 12:30

ถ้าป้าเบลล์ยังใช้ มิตซูบิชิอยู่..ใช้แกสโซฮอลจะรู้สึกอืดๆนะ

#4 By naiamibios on 2005-08-15 13:30

จากประสบการณ์ของเพื่อนๆที่ลองเติมมา พบว่ามีความแตกต่างกับ 95 มากๆ โดยเฉพาะกับรถที่มีอายุ ราวๆ 7 ปี+ ขึ้นไป ถึงกับมีอาการรวนเลย แม้แต่เพื่อนฉันที่เปลี่ยนเอาเครื่อง 2J มาลง นึกว่าจะใช้ได้กับแกซโซฮอล์ยังบอกได้เลยว่าไม่ไหวจริงๆ เครื่องรวน เร่งไม่ขึ้น (ไม่ใช่เร่งไปซิ่งนะ แค่เร่งสัก 80-100 ยังออกอาการผิดปกติๆ)

ส่วนรถสิบปีขึ้นไปไม่ต้องพูดถึง เทถังทิ้งแทบไม่ทันเลยครับ

เพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปว่าจะแก้ปัญหาได้ไหม รึจะไล่ให้คนไปซื้อรถรุ่นใหม่ๆกันหมด

#3 By OldPoem on 2005-08-13 18:36

ได้ยินมาว่า ภายในปี 2550 จะบังคับให้ น้ำมันออกเทน 95 เป็น ก๊าซโซฮอล์หมดน่ะครับ ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าวิตกอะไร เพราะ ผู้เชี่ยวชาญ และ นิตยสารรถยนต์หลายเล่ม ทดสอบแล้ว แทบไม่มีความแตกต่างกับ น้ำมันออกเทน 95 ธรรมดาแต่อย่างใด

หวังว่าต่อๆไปทางรัฐจะประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนกว่านี้ และสนับสนุนผู้ให้บริการปั๊มน้ำมันเปลี่ยนมาใช้ ก๊าซโซฮอล์กันถ้วนหน้าโดยไวน่ะครับ

#2 By ข่าน on 2005-07-30 04:59

ขอบคุณสำหรับข้อมูล ดี ดี ครับ ^-^

#1 By razhluk on 2005-07-29 21:05